Leie vannscooter

Sommeren 2021 tar vi en pause fra utleie da vi skal oppgradere og utvide utleien. Velkommen tilbake til 2022 sesongen.

Ultra LX

Priser

1 dag kr. 2500.-
1 helg kr. 4500.-
1 uke kr. 8500.-

Krav

 • Depositum kr. 5000.
 • Leiekontrakt skrives ved henting av vannscooteren.
 • Hentes og leveres med full tank

Kawasaki 310R

Priser

1 dag kr. 3500.-
1 helg kr. 5800.-
1 uke kr. 10000.-

Krav

 • Depositum kr. 5000.
 • Leiekontrakt skrives ved henting av vannscooter
 • Hentes og leveres med full tank
 • Krav om båtførerbevis

Regler og sikkerhet

Leietakers mislighold

Dersom leietakeren uteblir og overstiger avtalt leie tid/periode skal leietaker betale ekstra leie for den perioden som overstiger avtalt leietid, og vil bli belastet med ett gebyr pålydende 500kr per påbegynte time.

Skader/Uaktsomhet

Skader som oppstår under utlånsperioden dekkes en egenandel opptil 12.000kr av leietaker. Ved uaktsom bruk erstattes skader 100% av leietaker.

Slitasje

Utstyret er sjekket både før og etter leieperioden. Du er selvfølgelig også erstatnings skyldig for tap av utstyr du har leid. Leietaker plikter å se over leieobjektet, og melde fra om eventuelle feil/mangler.

Lover og Regler

Båtførerbeviset er et krav for leie av vannscooter, dersom du er født før 1980 er du fritatt kravet om båtførerbevis for småbåt.

Hjemmel

http://lovdata.no/lov/1998-06-26-47/§40

Sikkerhets regler

Av sikkerhetsmessige årsaker ved leie av vannscooter hos oss, ønsker vi at du på forhånd sikrer deg at du er klar over våre regler, slik at opplevelsen på vannet blir så perfekt som mulig.

 • Vest skal brukes til enhver tid når du oppholder deg på vannscooteren.
 • Dødmannssnor skal ALLTID være festet til vesten.
 • Under bruk av vannscooteren må du ALLTID ha oversikt over andre sjøfartøy, ting og gjenstander.
 • Føreren av vannscooteren må selv passe på å ikke overskride vannscooterens egenskaper eller førerens evne til å kontrollere fartøyet, og vannscooteren må ikke brukes utover evne.
 • Det skal aldri være flere på scooteren enn det den er godkjent for, vekt/personer.
 • Du deltar på egen risiko. Vi fraskriver oss alt ansvar for personskader på deg selv og andre, eller materielle skader under leieperioden. Det betyr er at vi ikke har forsikring for din aktivitet.
 • Du må ikke være i ruspåvirket tilstand under leieperioden.
 • Promillegrensen for båt må følges.
 • Du må holde leieperioden.
 • Gyldig legitimasjon må fremvises.
 • Opplæring på utstyret er gitt.

Vær forsiktig og vis sjøvett!